Diederick van der Wijk

Diederick heeft uitgebreide ervaring op het gebied van ondernemerstrajecten voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Met zijn eigen intitiatief Forward Incubator staat hij aan het hoofd van jaarlijks vier incubator programma’s in Amsterdam en Rotterdam.

Deelnemers worden van uitkering naar werk of ondernemerschap begeleid. De voornaamste doelgroep is statushouders. Focus in de programma’s ligt op economische en social zelfredzaamheid. Jaarlijks worden ongeveer honderd deelnemers begeleid. 95% van de deelnemers ronden de programma’s succesvol af, en daarnaast start ongeveer 30% een onderneming. Forward Incubator runt programma’s in Amsterdam en Rotterdam, maar deelnemers komen uit heel Nederland.

Jacco Kruithof

Jacco heeft lange ervaring op het gebied van leerwerk trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met zijn eigen bedrijf Eudamonia staat hij aan het hoofd van trajecten voor Werk Fit, Naar Werk en Aan het Werk.

Kandidaten worden van school naar werk, van uitkering naar werk of van werk naar werk begeleid. Doelgroepen zijn WW, WIA, Wajong, bijstandsgerechtigden en statushouders. Focus in de trajecten ligt op empowerment en zelfsturing. Jaarlijks worden zo ruim honderd kandidaten begeleid. 80% van de trajecten wordt succesvol afgerond, en bij de Naar Werk trajecten vindt ruim 60% een baan. Eudamonia is actief in de Randstad, met het zwaartepunt op de regio Rotterdam-Rijnmond.

OUR PROGRESS

Maratan provides you with the career training that is right for you, equal job opportunities, and connects you with the right employers to help you find your dream job and successfully build your career
0
Newcomers that applied
0
Placements
1000
People in application procedure with employers
1000
Partners